Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  
     
 
 
 
 
 

 
Ziyaretçi İstatistikleri
Aktif: 17
Bugün: 1.452
Toplam: 1.120.069
 

İslam Tarihi ve Sanatları

  • GENEL BİLGİ

İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslâm tarihi ve sanatları alanlarında çalışmalar yapmak üzere 1993 yılında Ç.Ü. İlahiyat Fakültesinin kuruluşu ile birlikte açılmıştır. İslâm Tarihi, Türk-İslâm Edebiyatı, Türk Din Musikîsi ve Türk-İslâm Sanatları Tarihi Bilim Dallarından müteşekkil İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü dinin tarihî, sosyal ve kültürel yönlerinin ve onun bu alanlara yaptığı katkıların araştırılması ve öğretilmesini amaç edinmiştir. Bu bilim dalları vasıtasıyla, yaklaşık on dört asırlık İslâm tarihinin temel konuları ele alınmakta, bu tarih boyunca meydana gelen siyasî, sosyal hadiseler ve kültürel gelişmeler karşılaştırmalı olarak incelenmekte, Türk tarihi ve medeniyeti üzerinde de kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır.  Bu eğitimle öğrenciler Türk-İslâm kültürü çerçevesinde tarihî bakış açısı kazandıkları gibi arşiv belgelerini okuma ve mimarî mirasın özelliklerini ayırt edebilme becerisi, şiir estetiği, edebî dil zenginliği ve musikî zevki elde etme imkânına kavuşmaktadır. Bu bağlamda, İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümünün vizyonu, İslâm tarihi ve medeniyetini bütün yönleri ile ele almak ve bu çerçevede lisans ve lisansüstü seviyede çalışmalar yapmaktır.

İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü, kuruluşundan bu yana akademik kadro olarak gelişme göstermiştir. Halen 1 Doçent (İslâm Tarihi), 3 yardımcı doçent (2 Türk-İslâm Edebiyatı, 1 Türk-İslâm Sanatları Tarihi), 2 öğretim görevlisi (İslâm Tarihi ve Türk Din Musikîsi) bulunan bölümde, 1 araştırma görevlisi de (Türk-İslâm Sanatları Tarihi) lisansüstü eğitimi için 35. maddeye göre Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görevlidir.

Öğretim üyesi olmayan anabilim dalları için nitelikli öğretim elemanları kazandırılması, akademik faaliyetlerin artırılması, katılımcı, etkin bir yönetim oluşturulması ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı tezli yüksek lisans ve doktora programları açılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Bölümümüz öğretim elemanlarının özgeçmişleri aşağıda sunulmuştur:

Prof. Dr. Fatih Yahya AYAZ

Bölüm Başkanı 

 

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

 

1.    İslam Tarihi Anabilim Dalı

1. Prof. Dr. Fatih Yahya AYAZ 

2.  Öğr. Gör. Mehmet HERKİLOĞLU

3.  Arş. Gör. Şükran ADIGÜZEL

 3.    Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı

1. Doç. Dr. M. Gözde RAMAZANOĞLU

 

3.    Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı

1. Doç. Dr. Nuran ÖZTÜRK

2. Yrd. Doç. Dr. Hamit DİKMEN

3. Arş. Gör. Aygül DÜZENLİ

4. Arş.Gör. Fatih IŞIL

 4.    Türk Din Musikisi Anabilim Dalı

1. Öğr. Gör. Süleyman TUNA

 


 
  2015 © ÇÜ İlahiyat. Tüm Hakları Saklıdır.   Son Güncelleme Tarihi: 7.4.2015Tasarım & Kodlama: Er-Ay Bilgisayar