Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  
     
 
 
 
 
 

 
Ziyaretçi İstatistikleri
Aktif: 16
Bugün: 82
Toplam: 1.119.425
 

Arş. Gör. Hadiye ÜNSAL

hunsal@cu.edu.tr

 

                                                          ÖZGEÇMİŞ

            Adı Soyadı     : Hadiye ÜNSAL

            Doğum Tarihi : 28. 09. 1985

Unvanı                        : Arş. Gör.

            Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat

Çukurova Üniversitesi

2007

Y. Lisans

Tefsir

Çukurova Üniversitesi

2010

Doktora

Tefsir

Çukurova Üniversitesi

Devam ediyor

 

            Bilimsel Yayınlar

            Tezler

1. Mevlana Muhammed Ali’nin The Holy Qur’an Adlı Meal-Tefsiri Üzerine Bir İnceleme, (yüksek lisans tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana 2010.

2. Erken Dönem Mekkî Surelerin Muhteva Tahlili, (doktora tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (devam ediyor).

 

            Kitaplar

1.Tefsirde Heterodoksi: Kâdiyânîlik ve Kur’an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2011.

Makaleler

1. “Mevlana Muhammed Ali’nin Meal-Tefsiri Bağlamında Kâdiyânîlik (Ahmedîlik) ve Kur’an”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 10, sayı: 1 (2010).

2.“Evvelü Mâ Nezel Meselesi Bağlamında Erken Dönem Mekkî Surelerin Kavram ve Anlam Dünyası”, Kur’an Nüzûlünün Mekke Dönemi (IX. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Buluşması,29 Haziran-1 Temmuz 2012 Çorum), Ankara 2013, (Mustafa Öztürk ile birlikte).

3.“Kur’an Tarihine Giriş –Evvelü mâ Nezel (İlk Nazil Olan Kur’an Vahyi) Meselesi-”, Eskiyeni: Anadolu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi, sayı: 26 (2013), (Mustafa Öztürk ile birlikte).

4. “Ebü’l-Hasen el-Vâhidî’nin Hayatı, Eserleri ve Tefsir Tarihindeki Yeri”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 13, sayı: 1 (2013).

            Kitap Tanıtımı

1. Mustafa Öztürk, Tefsirde Ehl-i Sünnet&Şia Polemikleri, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 8, sayı: 1, Adana 2008, (Aynur Yıldız ile birlikte).

 


 
  2015 © ÇÜ İlahiyat. Tüm Hakları Saklıdır.   Son Güncelleme Tarihi: 7.4.2015Tasarım & Kodlama: Er-Ay Bilgisayar