Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  
     
 
 
 
 
 

 
Ziyaretçi İstatistikleri
Aktif: 26
Bugün: 377
Toplam: 1.120.774
 

Prof. Dr. Kadir ALBAYRAK

kalbayrak@cu.edu.tr

 

1.    Adı Soyadı                  :  Kadir ALBAYRAK

2.    Doğum Tarihi             :  25. 03. 1966

3.    Unvanı                       :  Prof. Dr.

4.    Öğrenim Durumu

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat

Erciyes Üniversitesi

1987

Y. Lisans

Dinler Tarihi

Erciyes Üniversitesi

1991

Doktora

Dinler Tarihi

Erciyes Üniversitesi

1995

 

5.    Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi            : Eylül 1996

Doçentlik Tarihi                            :  Mayıs 2005

Profesörlük Tarihi                        :  Temmuz 2011

6. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

       6.1. Yüksek Lisans Tezleri

                   6.1.1. Geçmişte ve Günümüzde Antakya’da Hıristiyanlık

                   6.1.2. Süleyman Ateş’in “Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri” Adlı Eserinde Ehl-i Kitap ve Yorumu

                   6.1.3. Mircea Eliade’ın Eserlerinde Toprak Ana, Kadın ve Doğurganlık

                   6.1.4. Kitab-ı Mukaddes’te Cinsel Motifler

                   6.1.5. Mardin ve Çevresinde Süryaniler

 

7. Yayınlar

7.1.1- Albayrak, K. (2005). “Adana ve Hatay Çevresinde Misyonerlik”, Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye’de Misyonerlik, Dinler Tarihi Araştırmaları 5, 359-388.

7.1.2- Albayrak, K. (2005). “İznik Konsili Öncesinde ve Sonrasında Heretik Hıristiyan Akımları”, Uluslararası İznik Sempozyumu (5-7 Eylül 2005).içinde (ss. 103-137) İznik: İznik Belediyesi Kültür Yayınları.

7.2. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2.1. Albayrak, K. (2001). “Geçmişte ve Günümüzde Keldani Kilisesi”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 (1), 107-124.

7.2.2. Albayrak, K. (2001). “Dinler Tarihçisi Annemarie Schimmel’in Anısına”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 (2),  81-90.

7.2.3. Albayrak, K. (2002). “Dinlerde Günah Kavramı ve Kurtuluş Yolları”, Dinî Araştırmalar 4, (12), 87-107.

7.2.4. Yapıcı, A. ve Albayrak, K. (2002), “Öteki’ni Algılama Bağlamında Dinî Gruplar Arası İlişkiler”, Dinî Araştırmalar 4, (14), 35-59.

7.2.5. Albayrak, K. (2004). “Arap Dünyasında Diyalog Çalışmaları ve Bir Bibliyografya Denemesi”, Dinî Araştırmalar 6 (18), 239-258.

7.2.6. Albayrak, K. (2004). “Dinsel Bir Sembol Olarak Haç’ın Tarihi”, Dinî Araştırmalar Dergisi 7 (19), 105-129.

7.2.7. Albayrak, K. (2004). “İsrailoğulları’nın “Altın Buzağı”sı ve “Kızıl İnek”i, Bilimname 2 (5), 91-103.

7.2.8. Albayrak, K. (1994). “Kölelik, Tarihî Gelişimi ve İlahi Dinlere Göre Kölelik-I”, Yeni Harran Çevresi 2 (7-8), 17-30.

7.2.9. Albayrak, K. (2006). “Boşnakların Kökeni ve Müslümanlaşması Meselesine Bir Bakış”, Tezkire 42, 233-239.

7.2.10. Albayrak, K, (2007), “Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği”, İslamî Araştırmalar 20 (2), 164-171.

 

7.3. Diğer yayınlar

7.3.1.         Albayrak, K. (1997). Keldaniler ve Nasturiler, Ankara: Vadi Yayınları.

7.3.2.         Albayrak, K. (2005). Bogomilizm ve Bosna Kilisesi, İstanbul: Emre Yayınları.

7.3.3.         Albayrak, K. (2004). Başlamayan Diyalog, Adana: Nobel Kitabevi.

7.3.4.         Nabil el-Fadl, Hz. İsa Hz. Muhammed’i Müldeledi mi?, (Çev. K. Albayrak), İstanbul: Emre Yayınları.

7.3.5.         Albayrak, K, (2005), “Hindistan Malabar Süryani Kilisesi”, Ed. A. Taşğın, E. Tanrıverdi, C. Seyfeli, Süryaniler ve Süryanilik-I içinde (ss. 211-249), Ankara: Orient Yayınları.

7.3.6.         Albayrak, K, (2006), “Türkiye’de ve Dünyada Keldaniler ve Keldani Kilisesi”, Demokrasi Platformu Dergisi-II, 2 (7), 183-192.

7.3.7.         Albayrak, K, (2006), “Nesturiler ve Nesturi Kilisesi”, Demokrasi Platformu Dergisi-III, 2 ( 9), 239-246.

7.3.8.         Albayrak, K, (2008), “Aydınlanmanın ve Reformun Öncü Saiki Olarak Bogomilizm Akımı”, Türk Yurdu  28 (247), 40-46.

7.3.9.         Albayrak, K, (2007), “Ermeni, Süryani ve Keldani Kiliseleri”, Ed. Ş. Gündüz, Yaşayan Dünya Dinleri içinde (ss. 141-153), Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

7.3.10.       Albayrak, K, (2002), “Keldaniler”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 25, 207-210.

7.3.11.       Albayrak, K, (2002), “Nesturilik”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 33, 15-17.

 

7.8.  Uluslararası atıflar

7.4.1. Talip Küçükcan, (2003), “State, Islam, and Religious Liberty in Modern Turkey: Reconfiguration of Religion in the Public Sphere”, Brigham Young University Law Review, s. 503. See generally KADIR ALBAYRAK, KELDANILER VE NASTURILER [CHALDEANS AND NESTORIANS] (1997).

7.4.2. Lammert Leertouwer, Gerard Albert Wiegers, Jan Platvoet, (2002), Modern Societies and the Science of Religions: Studies in Honour of Lammert Leertouwer, BRILL, s. 251, 255; O. F. Harman, Alim Yel - Modern Societies & the Science of Religions: Studies in …, 2002 Unpublished PhD thesis, Erciyes University, Kayseri. Albayrak, Kadir, 1995, Keldani Kilisesi,['The Church of Chaldean'], s. 251, 255.

8.         Projeler

       “Adana’da Uzakdoğu Kökenli Dini ve Felsefi İnanışların İzdüşümleri: Sahaja Yoga ve Reiki Örneği” (devam ediyor).

9.    İdari Görevler 

       1996- Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı

 

10. Verdiği Dersler

10.1 Lisans Dersleri

       Dinler Tarihi

Mukayeseli Halk İnançları

Dinler Arası Diyalog

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi

10.2 Yüksek Lisans Dersleri

       Dinler Tarihi Metodolojisi

Dinler Arası İlişkiler ve Diyalog İmkânları


 
  2015 © ÇÜ İlahiyat. Tüm Hakları Saklıdır.   Son Güncelleme Tarihi: 7.4.2015Tasarım & Kodlama: Er-Ay Bilgisayar