Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  
     
 
 
 
 
 

 
Ziyaretçi İstatistikleri
Aktif: 4
Bugün: 134
Toplam: 850.193
 

Yrd. Doç. Dr. Ferhat YILMAZ

 

1.      Adı Soyadı: Ferhat YILMAZ

2.      Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

3.      Öğrenim Durumu: Doktora

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Arap Dili ve Edebiyatı

Atatürk

1989

Y. Lisans

Arap Dili ve Edebiyatı

Atatürk

1996

Doktora

Arap Dili ve Belagatı

Uludağ

2003

 
4.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi :         2005

 

5.     Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

       5.1. Halit Yenen, “İmam Birgivi’nin Avamil ve İzharu’l-Esrar’ının İncelenmesi”, Ç.Ü. Sos. Bil. Ens., 2010 

       5.2. Mustafa Arslan, “Ebu’l-Ferec Kudame bin Cafer ve Kitabu Nakdi’n-Nesr Adlı Eserinin İncelenmesi”, Ç.Ü. Sos.  Bil. Ens.,2010.

       5.3. Hülya Çankal, "Şevkî Dayf'ın en-Nakd ve fi'n-Nakdi'l-Edebî Adlı Eserlerinin İncelenmesi", Ç.Ü. Sos.  Bil. Ens., (Devam ediyor)

     

6.     Yayınlar

       6.1.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      6.1.1. Yılmaz, Ferhat, “IX-XV. Yüzyıl Arasında Mâverâunnehir’de Yetişen Bazı Arap Dili Âlimleri”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt:3, sayı:2, Temmuz-Aralık 2003.

6.1.2. Yılmaz, Ferhat, “Arap Edebiyatında Tenkidin Seyri”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt:4, sayı:1, Ocak-Haziran 2004.

6.1.3. Yılmaz, Ferhat, “Arap Edebiyatı’ndan Bir Edebiyat Eleştirmeni Zeki Mübarek (1892-1952)” Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt:5, sayı:2, Temmuz-Aralık 2005.

      

7.    İdari Görevler

      7.1. Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı

    


 
  2014 © ÇÜ İlahiyat. Tüm Hakları Saklıdır.   Son Güncelleme Tarihi: 22.8.2014Tasarım & Kodlama: Er-Ay Bilgisayar